Information om TM Havn A/S

TM Havn A/S er et datterselskab af Tonny Madsen A/S.  TM Havn A/S råder over graveflåden “Kris”, flere rammemaskiner til at ramme pæle ned i havbunden ved f.eks. anlæggelse af både- og badebroer. Desuden en lodsbåd, der skal supplere flåden, der også består af bugserfartøjet Chelone og senest kvægprammen “Yrsa”, der også kan bruges til at få transporteret f.eks. en gravemaskine ind på et sted, hvor vanddybden er lav og man ikke kan komme til med en lastbil. Med virkning fra årsskiftet 2021-2022 har Tonny Madsen overtaget Svendborg-firmaet Bang-Co, der arbejder inden for samme område som datterselskabet TM Havn. Selskabet er nu lagt ind under TM Havn. Læs mere her.